Om oss

Skara Naturskyddsförening är en ideéll miljöorganisation och en lokalförening inom Naturskyddsföreningen. Intresseområde är frågor kring natur och miljö. Skara Naturskyddsförening har 440 medlemmar bosatta i Skara kommun och verkar lokalt för

  • en hållbar ekologisk kommun
  • klimatsmart mat
  • en fossilbränslefri kommun,
  • skydd av tätortsnära skog,
  • skydd av rödlistade arter,
  • stopp för uranbrytning i våra berg

Föreningen är remissorgan i olika lokala frågor, t ex kommunens detaljplaner, placering av vindkraftverk och ombyggnad av vägar.

Föreningen strävar efter att väcka engagemang, sprida kunskap och öka medvetenheten om vår miljö och om naturens värden.
Aktiviteter anordnas inom områdena natur och miljö. Det kan vara i form av studiecirkel, föredrag eller exkursioner.
Studiefrämjandet är samarbetspartner vid våra arrangemang.

Skara Naturskyddsförenings miljöpris utdelas årligen till någon person eller organisation i kommunen som gör någon värdefull insats för natur och miljö. Vill du nominera någon till denna utmärkelse – kontakta styrelsen.

I medlemskapet ingår tidskrifterna:

  • Sveriges Natur, 5 nummer/år utgiven av Naturskyddsföreningen
  • Skaraborgsnatur, 1 nummer/år utgiven av Skaraborgs Naturskyddsförening

 

Naturskyddsföreningen samarbetar med Studiefrämjandet.