Uppskjutet – Nystart för Naturskyddsföreningen i Skara!

Med anledning av den pågående Coronapandemin har vi valt att skjuta upp nystarten av Skara Naturskyddsförening till hösten. Nytt datum kommer publiceras här på hemsidan så snart vi vet när.

Vi i Skara ska nystarta en lokal avdelning av Sveriges största och viktigaste miljöorganisation!

Naturskyddsföreningens framgångar bygger på medlemmars stöd och ideella arbete. Här får du chansen att engagera dig för vår miljö. Och lära dig om naturen eller bara njuta av den!

Vi slåss för vår och barnens framtid!

Alla är välkomna, oavsett ålder, medlem eller inte – inga förkunskaper krävs

Fikaträff:

16 mars kl. 18.00 träffas vi på Nockes café, Djäknegatan 4 och tar en kaffe/te ihop och pratar om vilka frågor som engagerar oss just nu. Kanske kommer vi på några bra, smarta idéer? Ingen föranmälan. Föreningen står för fikat!

Årsmöte, fika och föreläsning:

DATUM: 24 mars kl. 18:30 – 21

PLATS: Studiefrämjandet, Skolgatan 3, Skara

PROGRAM:

18:30 Vad händer med Skaras miljö och natur nu och i framtiden?

Föreläsning med Abbe Sahli, miljöstrateg på Skara kommun

19:20 Så kan du engagera dig!

Hur kan just du engagera dig i Naturskyddsföreningen? Hur kan du påverka vad som sker i miljö-och naturfrågor i Skara? Maja Ryberg, verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningens Kansli Väst informerar, Manne Ryttman, medlem i Naturskyddsföreningen Skövde berättar om hur det är att vara engagerad i en lokal förening 

20:00 Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till ett extra årsmöte. Vi har idag inga föreslagna styrelsemedlemmar men hoppas att det finns några som vill ta den rollen? I bästa fall fortsätter vi vår verksamhet med nya styrelsemedlemmar, de övriga alternativen redogör vi för under mötet.

Mer info?

Kontakta Maja Ryberg 072-309 79 89 eller maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se

 

Om Skara Naturskyddsförening:

Skara Naturskyddsförening är en ideéll miljöorganisation och en lokalförening inom Naturskyddsföreningen. Intresseområde är frågor kring natur och miljö. Skara Naturskyddsförening har 322 medlemmar bosatta i Skara kommun och verkar lokalt för

  • en hållbar ekologisk kommun
  • klimatsmart mat
  • en fossilbränslefri kommun,
  • skydd av tätortsnära skog,
  • skydd av rödlistade arter,
  • stopp för uranbrytning i våra berg

Föreningen är remissorgan i olika lokala frågor, t ex kommunens detaljplaner, placering av vindkraftverk och ombyggnad av vägar.

Föreningen strävar efter att väcka engagemang, sprida kunskap och öka medvetenheten om vår miljö och om naturens värden.
Aktiviteter anordnas inom områdena natur och miljö. Det kan vara i form av studiecirkel, föredrag eller exkursioner.
Studiefrämjandet är samarbetspartner vid våra arrangemang.

Skara Naturskyddsförenings miljöpris utdelas årligen till någon person eller organisation i kommunen som gör någon värdefull insats för natur och miljö.

Vill du nominera någon till denna utmärkelse – kontakta styrelsen.

I medlemskapet ingår tidskrifterna:

  • Sveriges Natur, 5 nummer/år utgiven av Naturskyddsföreningen
  • Skaraborgsnatur, 1 nummer/år utgiven av Skaraborgs Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen samarbetar med Studiefrämjandet.