Besöksmål i naturen

 

Om naturen i Skara kommun

Naturen i Skara kommun har präglats av istiden och har mycket skiftande karaktär. Det finns många natura 2000-områden och naturreservat att besöka för den naturintresserade.

Vandringsleder
Många mil vandringsleder med vacker och storslagen natur finns inom Skara kommun. Ett nät av markerade vandringsleder finns i Valleområdet  – Vandra i Valle. Detta ledsystem sammanbinder naturreservaten i kommunens östra del och vandringsleden Flämsjön runt.   Andra leder som kan rekommenderas är Hornborgasjöns vandringsleder samt Billingeleden på Billingens högplatå och Pilgrimsleden.