Styrelsen

Kontaktuppgifter:
e-post: skara.krets@naturskyddsforeningen.se

postadress: Skara Naturskyddsförening

Nu finns vi även på Facebook: Naturskyddsföreningen Skara

Styrelsen

Kassör: Kerstin Sporrong, 070 – 672 22 30

Ledamot: Lars Berg, 073 – 624 70 68

Ledamot: Ulla Jacobsson

Ledamot: Tony Björk, 073 – 783 85 57

Övriga funktionärer

Valberedning: 

Revisorer: Christer Sjöäng och Peter Johansson samt revisorssuppleant Erik Westlin